Privacy- en cookiebeleid

Campus Sint-Ursula zet zich in om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de handelingen uiteengezet die we uitvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website. Er wordt beschreven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, de doelen waarvoor we zulke gegevens gebruiken en uw keuzes met betrekking tot ons gebruik ervan. Door gebruik te maken van onze site of door ons uw gegevens te verstrekken tijdens uw contact met ons, stemt u in met de praktijken van gegevensverzameling en -gebruik die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Onder ‘persoonlijke gegevens’ worden in deze verklaring gegevens verstaan waarmee een afzonderlijk individu kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer overige gegevens, zoals keuzes betreffende e-mailnieuwsbrieven, productaankopen of productvoorkeuren van klanten, zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens, worden deze overige gegevens ook persoonlijke gegevens.

Privacybeleid

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren?
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Campus Sint-Ursula is de beheerder van de website campussintursula.be. Bijgevolg zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door campussintursula.be verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder uw toestemming geen informatie over u verwerken, die we niet strikt nodig hebben om campussintursula.be te laten functioneren;
 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we u meedelen welke informatie we over u verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de campussintursula.be -bezoekers overeenkomstig:

De verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als AVG genoemd, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

U kunt over het algemeen onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. We vragen u op sommige pagina’s om persoonlijke gegevens, zodat we een dienst kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd. U kunt ook persoonlijke gegevens aan ons geven wanneer u contact met ons hebt. U kunt om gegevens worden gevraagd bij het invullen van een formulier op de website voor bv. een enquête of een inschrijving, of om op een website van Campus Sint-Ursula bijvoorbeeld een tijdslot te reserveren.

U bent niet verplicht om deze informatie te verstrekken. Als u deze informatie echter niet verstrekt, dan kunnen we wellicht niet de gevraagde dienst leveren of uw transactie voltooien.

We verzamelen gegevens over uw bezoek aan onze sites, zoals welke pagina’s u bekijkt, het aantal verzonden bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen waartoe u toegang neemt en andere acties die zijn uitgevoerd op sites van Campus Sint-Ursula. We kunnen deze informatie combineren met uw persoonlijke gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. We verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die uw browser verzendt naar iedere website die u bezoekt, uw browsertype, -mogelijkheden en -taal, uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u toegang hebt tot de site en de website van waaruit u werd doorgeschakeld naar één van onze sites. We combineren deze standaardgegevens niet met andere persoonlijke gegevens.

We verwerken uw gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vindt u alle informatie over de persoonsgegevens die we over u verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel:de vlotte behandeling van jouw vraag
Persoonsgegevens:• naam
• naam kind
• e-mailadres
• adres
• geboortedatum
• telefoonnummer
• zorgnoden
Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?• via invullen van een formulier
• via invullen van ons contactformulier
• via contact per mail
Bewaartermijn:2 jaar
Categorie ontvangers:Campus Sint-Ursula

Uw rechten?

U hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor het contactformulier of stuur een mail naar: privacy@campussintursula.be

Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Als u naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies hebben verschillende functies, zoals het toestaan dat onze websites uw voorkeurinstellingen herinneren, het helpen bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van onze sites, en uw ervaring bij het gebruik van onze sites.

Onze sites kunnen ook elektronische afbeeldingen bevatten die ‘webbakens’ (of soms ‘single-pixel gifs’) worden genoemd en waarmee we het aantal gebruikers dat specifieke pagina’s heeft bezocht kunnen tellen. We kunnen webbakens opnemen in promotieberichten of nieuwsbrieven die we per e-mail verzenden, om te bepalen of berichten zijn geopend en of er op deze berichten is gereageerd.

Welke cookies worden op de website van Campus Sint-Ursula gebruikt?

Het cookietype dat wordt gebruikt op de website van Campus Sint-Ursula, kan worden ondergebracht onder één van deze vier categorieën: noodzakelijke cookies, performance cookies van derden, functionele cookies en social media cookies van derden.

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies, zoals zoekopdrachten, van de website te gebruiken. Dit zijn directe cookies, die door de website gecreëerd worden om de webpagina beter te laten functioneren. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die kunnen worden gebruikt voor marketing of om te herinneren waar u op internet bent geweest.

Performance cookies van derden verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken Google Analytics om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen, paginaweergaves … Delen van de website kunnen zo in functie van het gedrag van de bezoekers aangepast worden. Deze cookies verzamelen alleen anonieme gegevens die worden gebruikt om te verbeteren hoe onze sites werken. Deze cookies worden niet gebruikt om online advertenties naar u te zenden.

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login). De gegevens die deze cookies verzamelen kunnen anoniem zijn en ze kunnen niet uw surfactiviteit op andere websites bijhouden.

Social media cookies van derden zijn cookies die functionaliteiten van social mediawebsites mogelijk maken. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt om een pagina te delen, wordt een social media cookie geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter. Deze verklaringen kunnne regelmatig wijzigen.

Hoe kan je het gebruik van cookies beheren?

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt doorgaans uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om een melding te laten verschijnen wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het voor u wellicht niet mogelijk om de functies van sites van Campus Sint-Ursula of andere websites die u bezoekt volledig te ervaren. U kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet u uw cookievoorkeur instellen op de browser van elk toestel.

Welke webanalyse wordt er gebruikt?

Campus Sint-Ursula gebruikt gangbare webanalyses om bezoek aan onze sites bij te houden. Deze analyse wordt geleverd door Google Analytics. De gegevens die door de cookie over uw gebruik van onze sites worden gemaakt (waaronder uw IP-adres) zullen worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van onze sites te evalueren, om rapportage samen te stellen over websiteactiviteit voor websitebeheerders en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren. Google zal deze gegevens ook aan derden overdragen wanneer dit wordt vereist door wetgeving, of wanneer deze derden de gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bezit.

U kunt webanalyse uitschakelen door deze hulpmiddelen op uw computer te installeren. Uitschakelkoppeling voor Google Analytics

Welke marketingtools worden er gebruikt?

Campus Sint-Ursula gebruikt e-mail voor marketingcommunicatie. Door u ingevulde gegevens worden door ons bijgehouden voor verwerking in overeenstemming met ons privacybeleid. U kunt op elk moment uitschrijven op onze marketing e-mails door op deze mail te antwoorden, of door contact met ons op te nemen via privacy@campussintursula.be . We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Welke anti-bijhoudsignalen en soortgelijke mechanismen zijn van toepassing?

Sommige webbrowsers verzenden anti-bijhoudsignalen naar de sites waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in hoe webbrowsers deze functie incorporeren en activeren, is het niet altijd helder dat gebruikers willen dat deze signalen worden verzonden of zelfs dat ze zich bewust zijn van deze signalen. Er is momenteel geen overeenstemming, ook onder leden van de leidende organisatie die internetstandaarden vaststelt, over wat websites moeten doen wanneer ze zulke signalen ontvangen.

Campus Sint-Ursula reageert momenteel niet op deze signalen. Als en wanneer een uiteindelijke standaard is gevestigd en geaccepteerd, dan zal Campus Sint-Ursula opnieuw beoordelen hoe op deze signalen moet worden gereageerd.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatiegegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Wanneer u een e-mail hebt verzonden via onze contactformulier worden uw naam en e-mailadres enkel gebruikt voor het uitvoeren van de verzending. Daarna worden uw gegevens niet opgeslagen.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Met uitzondering van wat hieronder is beschreven, zullen persoonlijke gegevens die we over u verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt niet zonder uw toestemming worden gedeeld buiten Campus Sint-Ursula.

Welke gegevens worden openbaargemaakt aan serviceproviders?

Campus Sint-Ursula heeft contracten met andere bedrijven om diensten namens ons te verlenen, zoals het beheren van websites, verzenden van gegevens, analyseren van onze sites en uitvoeren van bedrijfsanalyses en andere analyses ter verbetering van de kwaliteit van ons bedrijf en onze website. We maken voor deze bedrijven alleen die onderdelen van uw persoonlijke gegevens beschikbaar die ze nodig hebben om die diensten effectief te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens die ze van Campus Sint-Ursula ontvangen niet gebruiken voor andere doelen.

Welke gegevens worden openbaargemaakt vanwege overige redenen?

We kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken indien dit wordt vereist of toegestaan door wetgeving of indien we menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen of aan juridische actie mee te werken, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te beveiligen of, in urgente omstandigheden, om de persoonlijke veiligheid van een individu te beschermen.

Beveiliging

Campus Sint-Ursula is gebonden aan de bescherming van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en -procedures om bij te dragen aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen niet-geautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We bewaren bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang en die zijn geplaatst in faciliteiten met beperkte toegang. Bij de website waarop u aanmeldt is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord veilig is en dat deze gegevens niet aan anderen worden onthuld. Wanneer u surft op een site waar u bent aangemeld, of van een site naar een andere die hetzelfde aanmeldmechanisme gebruikt, controleren we uw identiteit middels een versleutelde cookie die op uw apparaat is geplaatst.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij ze nodig hebben om de producten en diensten aan te bieden waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. De criteria die wij hanteren om de opslagperioden te bepalen, omvatten: informatie die wij u hebben verstrekt over opslagperiodes op onze website of in de Algemene voorwaarden van de website. Wij hanteren ook criteria zoals relevante contractuele bepalingen die van kracht zijn, wettelijke bewaarperiodes, relevante regelgeving en industrienormen.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die door andere organisaties worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Dit beleid is niet van toepassing op die andere websites, dus wij raden u aan om hun privacyverklaring te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzen van andere websites en apps (zelfs niet als u daartoe toegang verkrijgt via koppelingen die wij verstrekken), en wij bieden de koppelingen naar deze websites uitsluitend aan voor uw informatie en gemak. Wij wijzen specifiek verantwoordelijkheid af voor de inhoud, privacy praktijken en gebruiksvoorwaarden van die websites, en wij doen geen aanbevelingen, verklaringen of beloftes over de nauwkeurigheid, inhoud of grondigheid van deze websites.

Meer over hoe ik contact kan opnemen met De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie, is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben, of een klacht willen indienen over de wijze waarop Campus Sint-Ursula met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u op één van de volgende manieren contact opnemen met de CBPL:

Via de website: www.privacycommission.be

Telefonisch: 02 274 4800

of schriftelijk. Het adres is: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Uw persoonlijke gegevens nazien

U kunt in sommige gevallen persoonlijke gegevens nakijken en corrigeren die door onze sites worden verstrekt door naar de pagina te gaan waarop u de gegevens hebt verstrekt. U kunt in alle gevallen een aanvraag indienen om uw persoonlijke gegevens die middels onze sites zijn verzameld of die u tijdens contact met ons hebt verstrekt na te kijken en te corrigeren. U kunt Campus Sint-Ursula ook vragen het gebruik van deze gegevens te beëindigen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die hieronder zijn weergegeven. We kunnen acties uitvoeren om uw identiteit te controleren voordat we toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw gegevens te onderhouden door iedere wijziging van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te melden.

Instemming met internationale overdracht van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt, kunnen worden verzonden naar de Verenigde Staten of een ander land waar Campus Sint-Ursula of diens vertegenwoordigers of leveranciers een vestiging hebben. We kunnen ook de gegevens daar bewaren en verwerken. Hoewel de wetgeving die persoonlijke gegevens beschermt in die landen kan verschillen van de wetgeving waar u woont, zullen we er redelijkerwijs voor zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Door onze websites te gebruiken of contact met ons op te nemen en uw gegevens aan ons te geven, stemt u in met de overdracht van de gegevens buiten uw land.

Handhaving van deze privacyverklaring/Onze contactgegevens

Als u vragen hebt betreffende deze verklaring of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via: privacy@campussintursula.be. We zullen spoedig op uw probleem antwoorden en streven ernaar een bevredigende oplossing te vinden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Campus Sint-Ursula kan incidenteel deze privacyverklaring wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de datum na ‘laatst bijgewerkt’ aan de boven- en onderzijde van de privacyverklaring wijzigen. Als we materiële wijzigingen implementeren in de wijze waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en/of delen die we over u verzamelen met behulp van onze websites, dan zullen we u hierover informeren door een e-mail te zenden naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt en/of door de wijzigingen prominent op onze sites te melden.

Laatst bijgewerkt 22 februari 2021