Onze campus verenigt vier deelscholen onder één dak:

Klim Op

Sint-Ursula Klim Op organiseert kleuteronderwijs en lager onderwijs. 


Middenschool

De Sint-Ursulamiddenschool organiseert onderwijs voor de eerste graad secundair onderwijs. 


Lyceum

Het Sint-Ursulalyceum organiseert onderwijs voor de tweede en derde graad algemeen secundair onderwijs (ASO). 


Instituut

Het Sint-Ursula-instituut organiseert onderwijs voor de tweede en derde graad technisch secundair onderwijs en beroepsonderwijs (TSO en BSO). 

Campusontbijt201p

Op zondag 3 februari kunt u weer komen ontbijten op onze campus! In onderstaande brief vindt u alle informatie. Graag inschrijven voor 25 januari!

pdfbrief met info

icoon pdf

Onze ouderraad vergaderde een tweede keer op 27 november. Klik op het icoon hierboven om  het verslag te openen.