contactgegevens

Naam Positie Telefoon
algemeen 03/4919210
Mireille Van Craenenbroeck directeur lyceum 03/4919221
Stefaan Vanderbist directeur instituut 03/4919211
Veerle Bernaerts directeur middenschool 03/4919201
Kathleen Van Deun logistiek en financieel directeur 03/4919241