fiets

We ontvingen het heuglijke nieuws van de stad Lier dat de Kanunnik Davidlaan morgen weer open is voor verkeer én belangrijker: dat zowel Begijnhofstraat als Kanunnik Davidlaan fietsstraat worden.

In een fietsstraat:
- mogen fietsers de hele rijbaan innemen (éénrichtingsverkeer) of de helft
van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer)
- mogen auto’s fietsers niet inhalen
- mag je max. 30 km/uur rijden